زهرا فروغی

کلینیک دکتر فروغی دارای دستگاههای لیزر برای زیبایی زنان دستگاه دی بی دی ودستگاه پلاسما
آدرس: نجف آباد خیابان قدس غربی حدفاصل مجاهد جنوبی و15خرداد جنوبی کوی فرهاد مجتمع خوشه

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

برنامه حضور زهرا فروغی متخصص زنان و زایمان

تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1401/09/16 16:00 - 20:00 15 رزرو نوبت
شنبه 1401/09/19 16:00 - 20:00 12 رزرو نوبت
یکشنبه 1401/09/20 16:00 - 20:00 12 رزرو نوبت
سه شنبه 1401/09/22 16:00 - 20:00 14 رزرو نوبت
چهارشنبه 1401/09/23 16:00 - 20:00 15 رزرو نوبت