جمشيد آور - پزشک عمومی

جمشيد آور - پزشک عمومی - 23 سال سابقه کار در منطقه - پزشک آموزش دیده ویژه دیابت و بیماریهای همراه - شاغل در اورژانس بیمارستان - ختنه- سوراخ کردن گوش- ویزیت بر بالین - بخیه - پانسمان سوند گذاری- شستشوی گوش- خال و زگیل برداری و اقدامات ریبایی و ....
آدرس: تهران بهارستان - سلطان آباد - 24متری شهیدچمران - 10 متر ابوذر - پلاک 480 بالای داروخانه دکتر رشیدی

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت