دکتر محمدحسن صائب

ساعت کاری 9-12 و 19-17 (بجز عصر پنج شنبه ها) تلفن: 32331574 و 32331203 بله، ایتا، سروش و پیامک: 09027257359
آدرس: بیرجند، میدان آزادی، خیابان شهید برکی، جنب مسجدالحسین جوادیه

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

برنامه حضور محمدحسن صائب

تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1401/09/16 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
پنجشنبه 1401/09/17 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
شنبه 1401/09/19 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
یکشنبه 1401/09/20 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
دوشنبه 1401/09/21 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
سه شنبه 1401/09/22 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت
چهارشنبه 1401/09/23 08:00 - 12:00 25 رزرو نوبت

مشاوره آنلاین

محمدحسن صائب


شماره نظام پزشکی: 80334
هزینه مشاوره: 0 ریال