فريبا فرهنگ دوست

فريبا فرهنگ دوست - لیسانس مامایی
آدرس: استان آذربایجان شرقی-شهرستان اهر-میدام یادبود-پایین تر از قنادی سامان-کوچه دانشور-ساختمان دکتر نیک آذر-طبقه هم کف

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

برنامه حضور فريبا فرهنگ دوست کارشناس مامایی

تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1401/09/15 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1401/09/16 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1401/09/17 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
شنبه 1401/09/19 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1401/09/20 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1401/09/21 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1401/09/22 07:00 - 19:45 20 رزرو نوبت

مشاوره آنلاین

فريبا فرهنگ دوست

فريبا فرهنگ دوست

کارشناس مامایی


شماره نظام پزشکی: 8646*
هزینه مشاوره: 400,000 ریال