کلینیک درمانی شبانه روزی شفا ارسباران سپاه ناحیه اهر

کلینیک شفاء ارسباران ( خدمات پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری)
آدرس: اهر-چای کنار شرقی-روبروی بانک کشاورزی -درمانگاه عمومی شفا