نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: پرونده الکترونیک مطب

نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: پرونده الکترونیک مطب
سیستم مشاوره غیر حضوری

سیستم در خواست مشاوره آنلاین پزشکی کیمیا آفیس به همراه پنل نسخه نویسی و پرونده الکترونیک بیمار

مدیریت مطب

بررسی دلایل نیاز به استفاده از یک سیستم یکپارچه مدیریت مطب به همراه نسخه نویسی بیمه های تامین اجتماعی و سلامت

سیستم مدیریت اسناد پزشکی

سیستم مدیریت اسناد پزشکی برای مطب و کینیک، ثبت و مدیریت پرونده بیماران بصورت یکپارچه با سیستم نسخه نویسی الکترونیک

نسخه نویسی الکترونیک

سیستم نسخه نویسی یکپارچه بیمه سلامت و تامین اجتماعی به همراه پرونده بیمار

طراحی و ثبت پرسشنامه در پرونده بیمار

سیستم پرسشنامه تخصصی کیمیا آفیس برای پرونده الکترونیک بیمار، طراحی، ثبت و ارسال پیامکی پرسشنامه برای بیمار. نمودار گیری از پرسشنامه

پرونده الکترونیک سلامت بیمار

استعلام پرونده پزشکی با کد ملی - نسخه نویسی الکترونیک، ثبت و مدیریت علائم حیاتی، آزمایشات، بیماری ها و اسناد پزشکی و...

  • »
  • 1
  • «