محتوای پزشکی

محتوای پزشکی
سیستم مدیریت محتوای پزشکی

یک نرم افزار است که برای مدیریت و نمایش محتوا و مقاله های پزشکی تولید شده است. این سیستم ها عمدتا در بیمارستان ها، کلینیک ها یا مراکز پزشکی استفاده می شوند

  • »
  • 1
  • «