اتصال کارت خوان سامانه کیش به نرم افزار

اتصال کارت خوان سامانه کیش به نرم افزار
اتصال کارت خوان به سیستم پذیرش

ارسال مبلغ سهم بیمار به کارت خوان، نحوه ی اتصال دستگاه کارت خوان به سیستم پذیرش کیمیا آفیس جهت تسهیل در فرآیند پرداخت و افزایش سرعت عمل

  • »
  • 1
  • «