نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: نوبت دهی

نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: نوبت دهی
نوبت دهی در سیستم مدیریت مطب کیمیا

نحوه ی ثبت برنامه حضور پزشکان بر اساس روز، هفته، تاریخ و اعمال تنظیمات سیستم نوبت دهی سامانه کیمیا - نوبت دهی یکپارچه همراه با پرونده الکترونیک بیمار

  • »
  • 1
  • «