نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: استعلام بیمه

نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: استعلام بیمه
نسخه نویسی الکترونیک

سیستم نسخه نویسی یکپارچه بیمه سلامت و تامین اجتماعی به همراه پرونده بیمار

ثبت نسخه بیمه سلامت

ثبت نسخه های دارویی، آزمایش، تصویر برداری و خدمت بیمه سلامت

حذف دفترچه و استعلام بیمه

سرویس استعلام بیمه نرم افزار مدیریت مطب کیمیا - دریافت تمامی بیمه های بیمار به همراه جزئیات

  • »
  • 1
  • «