سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک
سوابق پزشکی بیمار

سوابق پزشکی بیماران در مراکز درمانی و مطب ها به عنوان یک موضوع پر طرفدار و مهم محسوب شده و شامل سوابق پزشکی، تاریخچه بیماری ها، آزمایش ‌ها، نسخ، مراجعات بیماران

اهمیت و نقش اسناد پزشکی در نظام سلامت

اسناد پزشکی، شامل اسناد و سوابق پزشکی که توسط پزشکان و مراکز پزشکی در رابطه با درمان و مراقبت از بیماران تهیه می ‌شود و شامل تاریخچه پزشکی، نتایج آزمایش و...

نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا

نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا به منظور نگهداری پرونده الکترونیک بیماران استفاده می‌شود تا دقت ثبت داده‌ها و امنیت اطلاعات افزایش یابد.

  • »
  • 1
  • «