سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک
نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا

نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا به منظور نگهداری پرونده الکترونیک بیماران استفاده می‌شود تا دقت ثبت داده‌ها و امنیت اطلاعات افزایش یابد.

  • »
  • 1
  • «