اهمیت اسناد پزشکی

اهمیت اسناد پزشکی
اهمیت و نقش اسناد پزشکی در نظام سلامت

اسناد پزشکی، شامل اسناد و سوابق پزشکی که توسط پزشکان و مراکز پزشکی در رابطه با درمان و مراقبت از بیماران تهیه می ‌شود و شامل تاریخچه پزشکی، نتایج آزمایش و...

  • »
  • 1
  • «