پرونده پزشکی

پرونده پزشکی
نرم افزار پرونده پزشکی

نرم افزار پرونده پزشکی یا Electronic Medical Record (EMR) یک نرم افزار است که برای مدیریت و ثبت پرونده‌ های پزشکی بیماران در مراکز درمانی استفاده می ‌شود.

  • »
  • 1
  • «