طراحی و ثبت پرسشنامه در پرونده بیمار

طراحی و ثبت پرسشنامه در پرونده بیمار

باتوجه به اهمیت وجود پرسشنامه در برخی از مطب ها از جمله مطب های متخصصین تغذیه و یا پرسش نامه های مربوط به رضایت بیمار، در این مقاله قصد داریم به بررسی پنل پرسشنامه کیمیا آفیس بپردازیم.

این پرسشنامه از سه بخش طراحی پرسشنامه، ثبت اطلاعات پرسشنامه و ارسال پرسشنامه به صورت پیام کوتاه برای بیمار و دسترسی و تکمیل پرسشنامه توسط بیمار تشکیل شده است که در ادامه به موارد ذکر شده می پردازیم.

پرسشنامه طراحی شده توسط پزشک یا منشی باید به بیمار از طریق پیام کوتاه ارسال شود تا بیمار بتواند از طریق لینک به سامانه وارد شود و پس از وارد کردن کد ملی و احراز هویت پرسشنامه را تکمیل کند.

در پنل کیمیا آفیس می توانید پرسشنامه های مختص مطب و یا کلینیک را به صورت نامحدود طراحی کنید. برای این کار، از دکمه ی طراحی پرسشنامه در پنل مدیریت حساب کاربری میتوانید پرسشنامه جدیدی را به لیست اضافه کنید و عنوان، توضیحات مربوطه و سوالات پرسشنامه را به صورت نامحدود برای پرونده الکترونیک بیماران تعریف کنید. به این پرسشنامه میتوانید در قسمت پذیرش و یا پرونده الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشید و براساس آن نمودار گیری انجام دهید.

برای افزودن سوالات به لیست پرسش نامه باید عنوان سوال و نوع پاسخ دریافتی از بیمار را مشخص نمایید که این پاسخ ها میتوانند چند گزینه ای، عددی، رشته ای و ... باشند. پس از طراحی پرسش نامه کلیه ی سوالات قابلیت حذف و ویرایش دارند هم چنین می توانید سوالات جدیدی به پرسش نامه های از قبل طراحی شده اضافه نمایید.

 

همچنین از پنل مدیریت بیماران، از قسمت نمایش پرونده ی بیمار میتوان به پرسش نامه های تعریف شده دسترسی داشت که در این قسمت منشی میتواند از قبل پرسشنامه ی مربوط به بیمار را تکمیل، یا پرسش نامه را از طریق پیام کوتاه برای بیمار ارسال نماید تا توسط شخص بیمار تکمیل شود.

 

از دیگر مزایای پرسش نامه نمودارگیری براساس داده های ثبت شده در یک بازه ی زمانی یا پارامترهای خاصی است.

 

 

پرسش خود را مطرح کنید:

CAPTCHA code