نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک:

نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک:
نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا

نرم افزار اسناد پزشکی کیمیا به منظور نگهداری پرونده الکترونیک بیماران استفاده می‌شود تا دقت ثبت داده‌ها و امنیت اطلاعات افزایش یابد.

سیستم مشاوره غیر حضوری

سیستم در خواست مشاوره آنلاین پزشکی کیمیا آفیس به همراه پنل نسخه نویسی و پرونده الکترونیک بیمار

مدیریت مطب

بررسی دلایل نیاز به استفاده از یک سیستم یکپارچه مدیریت مطب به همراه نسخه نویسی بیمه های تامین اجتماعی و سلامت

سیستم مدیریت کلینیک

بررسی امکانات مورد نیاز سیستم مدیریت کلینیک بصورت یکپارچه بهمراه نسخه نویسی، پذیرش، مدیریت پرسنل و دسترسی پزشکان

سیستم مدیریت اسناد پزشکی

سیستم مدیریت اسناد پزشکی برای مطب و کینیک، ثبت و مدیریت پرونده بیماران بصورت یکپارچه با سیستم نسخه نویسی الکترونیک

سیستم مدیریت محتوا کیمیا آفیس

سیستم مدیریت محتوا کیمیا آفیس به منظور ساخت، مدیریت، ویرایش و در نهایت انتشار محتوای وبسایت اختصاصی شما طراحی شده است.

نوبت دهی در سیستم مدیریت مطب کیمیا

نحوه ی ثبت برنامه حضور پزشکان بر اساس روز، هفته، تاریخ و اعمال تنظیمات سیستم نوبت دهی سامانه کیمیا - نوبت دهی یکپارچه همراه با پرونده الکترونیک بیمار

  • »
  • 1
  • 2
  • «