ثبت نسخه بیمه سلامت

ثبت نسخه بیمه سلامت

کیمیا آفیس قادر به ثبت و ارسال نسخه به بیمه سلامت می باشد. توسط کیمیا آفیس می توانید نسخه های دارویی، آزمایش، تصویر برداری و خدمت تجویز نمایید. همزمان با ثبت نسخه، عملیات مربوط به قواعد بیمه گری انجام شده و در صورت لزوم پیام مناسب نمایش داده می شود.

خدمات این بخش شامل ماژول استحقاق سنجی بهمراه نمایش اطلاعات بیمار از قبیل مشخصات فردی، پزشک خانواده، تصویر بیمار و بیماری های خاص می باشد.

کیمیا آفیس توسط آزمایشگاه بیمه سلامت مورد ارزیابی قرار گرفته و دارای مجوز نسخه نویسی و ارسال نسخه به سازمان بیمه سلامت می باشد.

جهت نصب و اجرای این نرم افزار از طریق فرم ثبت نام اقدام نمایید.

پرسش خود را مطرح کنید:

CAPTCHA code