نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: نوبت دهی

نرم افزار نسخه نویسی، مدیریت مطب و کلینیک: نوبت دهی
نوبت دهی در سیستم مدیریت مطب کیمیا

نحوه ی ثبت برنامه حضور پزشکان بر اساس روز، هفته، تاریخ و اعمال تنظیمات سیستم نوبت دهی سامانه کیمیا - نوبت دهی یکپارچه همراه با پرونده الکترونیک بیمار

خدمات و امکانات

معرفی خدمات و امکانات نرم افزار کیمیا آفیس. تمامی امکانات نرم افزاری که یک مطب باید داشته باشد در این قسمت مطرح شده.

  • »
  • 1
  • «